picture alliance / empics | Tim Ockenden
Partners of the CoE Platform on Safety of Journalists to conduct international mission to Kosovo and Albania

ECPMF

09 November 2022

No Comments

For Albanian translation, click here.

 

Between 15 and 18 November 2022, partners of the Council of Europe’s Platform on Safety of Journalists will visit Kosovo and Albania to assess the current state of media freedom and protection for journalists in the two countries.

 

The international organisations joining the mission are: ARTICLE 19, the Committee to Protect Journalists, the European Broadcasting Union, the European Centre for Press and Media Freedom, the European Federation of Journalists, the International Press Institute and Reporters Without Borders. 

 

Partner organisations have requested meetings with respective Prime Ministers, ministers, representatives of parliamentary media committees, judicial authorities, local officials, regulatory bodies, public broadcasters and civil society organisations. Mission’s partners will also meet journalists and journalists’ associations with the aim of taking stock of the situation with regard to the safety of journalists and media freedom in Kosovo and Albania. 

 

The mission seeks to address attacks against journalists, impunity cases, legal threats and other related aspects of safety of journalists, independence of media and public service broadcasters. Following the mission, the partners of the Council of Europe’s Platform on Safety of Journalists will make the results of their mission to Kosovo and Albania public, including recommendations for governments and policy makers. Interim findings will be shared via press conferences scheduled to take place on 16 November at h. 14.30 -15:30 at Hotel Sirius in Pristina and on 18 November at h. 14.30-15:30 at Hotel Rogner in Tirana. 

 

For more information and press contacts, please contact:

 • Flutura Kusari, European Centre for Press and Media Freedom flutura.kusari@ecpmf.eu +383 49 236 664 
 • Roberta Taveri, ARTICLE 19 roberta@article19.org 
 • Jamie Wiseman, International Press Institute, jwiseman@ipi.media 
 • Ricardo Gutiérrez, European Federation of Journalists,
 • Attila Mong, Committee to Protect Journalists, among@cpj.org
 • Radka Betcheva, European Broadcasting Union,
 • Pavol Szalai, Reporters Without Borders pszalai@rsf.org, +33 7 82 31 50 98 

Kosovë dhe Shqipëri – mision faktmbledhës ndërkombëtar për vlerësimin e lirisë së mediave dhe mbrojtjes së gazetarëve

 

Më 15 deri më 18 nëntor 2022, partnerët e Platformës së Këshillit të Europës për Siguri të Gazetarëve do të vizitojnë Kosovën dhe Shqipërinë për të vlerësuar lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve në të dy vendet. Organizatat ndërkombëtare që do të marrin pjesë në mision janë ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists, European Broadcasting Union, European Centre for Press and Media Freedom,  European Federation of Journalists, International Press Institute dhe Reporters Without Borders. 

 

Organizatat partnere kanë kërkuar takime me kryeministrat e dy vendeve dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë, deputetë të komisioneve parlamentare për media, përfaqësues të autoriteteve gjyqësore, të rregullatorëve të mediave, të transmetuesëve publikë dhe të organizatave të shoqërisë civile. Partnerët do të takohen me gazetarë dhe organizata të gazetarëve me qëllim që të kuptojnë gjendjen e lirisë së medias dhe sigurinë e gazetarëve në Kosovë dhe Shqipëri.  

 

Misioni do të adresojë sulmet ndaj gazetarëve, rastet e pandëshkueshmërisë, kërcënimet ligjore dhe aspekte të tjera të ndërlidhura me sigurinë e gazetarëve, pavarësinë e mediave dhe të transmetuesëve publikë. Misioni do të publikojë të gjeturat e tij në Kosovë dhe në Shqipëri përmes konferencave për shtyp.

 

Konferenca për shtyp për misionin në Kosovë do të mbahet më 16 nëntor në 14.30 – 15.30 në Hotel Sirius në Prishtinë. 

 

Konferenca për shtyp për misionin në Shqipëri do të mbahet më 18 nëntor në 14.30 – 15.30 në Hotel Rogner në Tiranë. 

 

Foto ilustruese nga platforma – https://fom.coe.int/en/news/detail/38866817/Secretary-General-shocked-over-the-attack-on-investigative-journalist-in-Montenegro;globalSearch=false

 

 • Flutura Kusari, European Centre for Press and Media Freedom flutura.kusari@ecpmf.eu +383 49 236 664 
 • Roberta Taveri, ARTICLE 19 roberta@article19.org 
 • Jamie Wiseman, International Press Institute, jwiseman@ipi.media 
 • Ricardo Gutiérrez, European Federation of Journalists,
 • Attila Mong, Committee to Protect Journalists, among@cpj.org
 • Radka Betcheva, European Broadcasting Union,
 • Pavol Szalai, Reporters Without Borders pszalai@rsf.org, +33 7 82 31 50 98 

Read news by categories:

Related news

Press release

Partners of the CoE Platform on Safety of Journalists to conduct international mission to Kosovo and Albania

Between 15 and 18 November 2022, partners of the Council of Europe’s Platform on Safety of Journalists will visit Kosovo and Albania to assess the current state of media freedom and protection for journalists in the two countries.

READ MORE
Press release

ECPMF to host RE:Cover Conference on War Reporting in Ukraine

From 9-11 December 2022, ECPMF will host the RE:Cover, a conference focusing on every aspect of war reporting in Ukraine.

READ MORE
SLAPP

Anti-SLAPP Declaration and Call to Action

To mark the first ever European Anti-SLAPP Conference, CASE calls on governments across Europe to take immediate legislative and practical action to protect journalists and other public watchdogs from SLAPPs.

READ MORE
Press release

Voices of Ukraine – ECPMF launches new Ukraine media support programme

To support the protection of journalists, the German government has announced the establishment of the “Hannah Arendt Initiative”, developed with the support of ECPMF and other civil society organisations. At the same time, ECPMF launches the new programme “Voices of Ukraine”.

READ MORE
Press release

Turkey: Nine press freedom and journalism groups to examine media freedom crisis in build up to 2023 elections

A coalition of international journalism, press freedom and human rights groups will carry out a three-day mission to Turkey to investigate serious, continued threats to independent journalism in the country.

READ MORE
Mission

Press freedom groups visit Malta on five-year anniversary of Daphne’s murder to push for reforms

Between 13 and 17 October 2022, an international press freedom mission will visit Malta, five years after the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia on 16 October 2017. The country visit follows up on similar missions held in previous years.

READ MORE