Tag #freeturkeyjournalists
30 Mar

Hak örgütleri Türkiye’yi COVID-19 riskiyle karşı karşıya olan mahpus gazeteciler, insan hakları savunucuları ve diğer kişileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyor

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar Türkiye yetkililerini, sadece haklarını kullandıkları için tutuklanan ya da hüküm giyen gazeteciler, insan hakları savunucuları ve diğer kişileri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırmaktadır.

READ MORE
30 Mar

Turkey: Call for urgent release of imprisoned journalists, human rights defenders and others, now at risk of Covid-19

The undersigned organisations call on the Turkish authorities to immediately and unconditionally release journalists, human rights defenders and others who have been charged or convicted simply for exercising their rights.

READ MORE
25 Mar

Turkey: Call for Action to Protect Prisoners from COVID19 Pandemic

READ MORE