Menue_phone

Det europæiske charter om pressefrihed

 

Art. 1

Pressefriheden er livsvigtig for et demokratisk samfund. Det er alle statsmagters opgave at agte, beskytte og respektere mangfoldigheden i alle former for journalistiske medier samt deres politiske, sociale og kulturelle opgaver.

 

Art. 2

Censur er forbudt. Det skal garanteres, at den uafhængige journalistik i alle medier hverken udsættes for forfølgelse og repressalier eller politiske og regulerende indgreb fra staten. Pressen og onlinemedier må ikke underkastes krav om statslig autorisation.

 

Art. 3

Journalisters og mediers ret til at indsamle og udbrede oplysninger og holdninger må ikke trues, begrænses eller gøres strafbar.

 

Art. 4

Beskyttelsen af journalistiske kilder skal opretholdes strengt. Det er ikke tilladt at ransage redaktioner og andre journalistiske lokaler eller at gennemføre overvågnings- og aflytningsaktioner med det formål at identificere informationskilder eller at bryde den redaktionelle kildebeskyttelse.

 

Art. 5

Alle stater skal sikre, at medier ved udførelsen af deres opgaver står under et uafhængigt retssystem, lovgivningen og myndighedernes fulde beskyttelse. Det gælder især afværgelsen af, at journalister og deres medarbejdere bliver udsat for chikane og fysiske overgreb. Trusler og krænkelser af disse rettigheder skal efterforskes grundigt og straffes af retssystemet.

 

Art. 6

Mediernes økonomiske overlevelse må ikke bringes i fare af staten, institutioner under statslig indflydelse eller andre organisationer. Det er heller ikke tilladt at true med økonomiske tab. Private virksomheder skal respektere mediernes journalistiske frihed. De må hverken bruge pres for at påvirke det journalistiske indhold eller forsøge at blande reklamemæssigt indhold med journalistisk indhold.

 

Art. 7

Staten eller institutioner under statslig indflydelse må ikke hindre mediers og journalisters frie adgang til informationer. De er forpligtet til at understøtte dem i deres arbejde med at formidle informationer.

 

Art. 8

Medier og journalister har krav på uhindret adgang til nyheder og informationskilder også i udlandet. Udenlandske journalister skal i forbindelse med deres reportager have udstedt visum, akkreditering og andre påkrævede dokumenter uden forsinkelser.

 

Art. 9

Offentligheden i enhver stat skal have fri adgang til alle nationale og udenlandske medier og informationskilder.

 

Art. 10

Staten må ikke begrænse adgangen til journalisterhvervet.

 

Source: pressfreedom.eu